Change language: English Svenska Dansk

Användarvillkor

Användarvillkor - Resenär

Välkommen till theZouk

Läs igenom våra Allmänna bestämmelser nedan, innan du trycker på ? Acceptera- knappen.

1. Det kostar ingenting för dig som är resenär att använda theZouk. Tjänsten är gratis. theZouk är en marknadsplats som ombesörjer att förfrågningar och offerter förmedlas elektroniskt mellan mottagare och avsändare. Efter registrering hos theZouk kan du fylla i dina önskemål om ditt boende. Därefter kommer din förfrågan genom theZouk att skickas till olika privatpersoner och företag som tillhandahåller kost och logi, s. k. Boendeleverantörer, på den ort och vid den tidpunkt som du har angett. Du kommer därefter att få offerter från de Boendeleverantörer som vill tillhandahålla kost och logi som svarar mot din förfrågan.

2. Varje offert är ett erbjudande till dig personligen. Villkoren i offerterna varierar, men de kommer bl. a att innehålla uppgifter om pris för boendet, villkor för betalning, avbeställning, uppgift om giltighetstid m.m. Du kan öppna och läsa offerterna utan att det kostar något. Du behöver inte acceptera någon av de offerter som du har fått, utan du kan låta samtliga offerter förfalla genom att inte acceptera någon av dem. Om du vill acceptera en offert, trycker du på ? acceptera – knappen. Då blir du bunden av villkoren i den offert som du har accepterat. Offerten blir det avtal mellan dig och Boendeleverantören, som anger vad som skall gälla för just ditt boende. När en offert har accepterats får övriga Boendeleverantörer som lämnat offerter genom theZouk, ett meddelande om att deras offerter har avböjts. theZouk tar inget ansvar för uppgifterna i de förfrågningar eller offerter som vidarebefordrats genom theZouk och theZouk tar inget ansvar för att resenären eller Boendeleverantören fullgör sina åtaganden. theZouk tillser endast att förfrågningar och offerter skickas elektroniskt mellan resenär och Boendeleverantör och vise versa, nedan ”Tjänsten”.

3. Varje förfrågan från en resenär som vidarebefordras genom theZouk till en Boendeleverantör, är anonym. Det är först när resenären har accepterat en offert som theZouk kommer att vidarebefordra resenärens namn, språkval och senast uppgiven e-mail-adress. Som ett minimum måste du alltså registrera ditt namn, språkval och din e-mail-adress för att kunna använda Tjänsten. Dessa obligatoriska uppgifter är märkta med en stjärna*. Om du har valt att fylla i även de icke obligatoriska uppgifterna i ansökan om medlemskap, kommer dessa uppgifter också att vidarebefordras, men bara till den Boendeleverantör vars offert du har accepterat.

4. Om du har kryssat för alternativet för att erhålla Nyhetsbrev från theZouk kommer du löpande att få del av Nyhetsbrev enligt de alternativ som du valt. Du kan när som helst avbeställa Nyhetsbrevet.

5. När du har fyllt i de obligatoriska registreringsuppgifterna kommer du att registreras hos theZouk som medlem. Därmed får du möjlighet att skicka förfrågningar och ta emot offerter från Boendeleverantörer. När de obligatoriska uppgifterna har skickats till theZouk kommer du att få en bekräftelse på att registreringen är klar och att Tjänsten kan börja användas.

6. Du kan när som helst säga upp detta avtal till upphörande. Då gäller en uppsägningstid om 2 vardagar. theZouk har rätt att säga upp avtalet utan uppsägningstid, varvid avtalet upphör omedelbart, om theZouk anser att du missbrukar marknadsplatsen eller Tjänsten i något avseende. När avtalet har upphört ansvarar theZouk för att medlemsuppgifterna inte används på marknadsplatsen. Detta innebär att medlemsuppgifterna kan komma att sparas på säkerhetskopior för arkivändamål eller i övrigt enligt vad som krävs enligt tvingande lag.

7. Om du upptäcker brister eller något fel i Tjänsten eller på marknadsplatsen, eller om du har önskemål om tillägg eller ändringar, är du välkommen att vända dig till theZouk.

8. Samtliga uppgifter som du lämnar vid registreringen kommer att registreras och sparas i theZouks medlemsregister så länge detta avtal är gällande. Dessa uppgifter behandlas konfidentiellt och lämnas inte ut till tredje man. Lämnade uppgifter kommer att användas för att fullgöra detta avtal. Uppgifterna kommer också att användas som underlag för statistik, marknads- och affärsanalyser, men enbart för theZouks interna bruk.

9. Tvister som är hänförliga till detta avtal skall avgöras av svensk domstol enligt svensk lag, utan hänsyn till svenska lagvalsregler.

-------------------------------------------