Change language: English Svenska Dansk

Brugervilkår

Generelle vilkår og betingelser for den rejsende

Velkommen til theZouk

Læs vores generelle betingelser og vilkår nedenfor, før du klikker på knappen ”Accepter vilkår”.

1. Til dig, der er rejsende, koster det ikke noget at bruge theZouk - tjenesten er gratis. theZouk er en markedsplads, der forvalter forespørgsler og giver tilbud elektronisk mellem modtageren og afsenderen. Når du har registreret dine oplysninger med theZouk, har du ret til at registrere dine krav til din bolig. Derefter vil din forespørgsel blive sendt via theZouk til forskellige privatpersoner og virksomheder (som vi kalder overnatnings-leverandører), der tilbyder kost og logi i de områder og på den tid, som du har anmodet om. Du vil så modtage tilbud fra de overnatnings-leverandører, der matcher din forespørgsel.

2. Hvert tilbud er et tilbud til dig personligt. Vilkår og betingelser i tilbuddene varierer, men de vil indeholde oplysninger om prisen på boligen, betalingsbetingelser, annulleringskrav, oplysninger om gyldighedsperioden osv. Du kan åbne og læse tilbuddene, uden at det koster dig noget. Du behøver ikke at acceptere nogen af de tilbud, som du har modtaget. Hvis du ønsker at acceptere et tilbud, klik på ”Accepter knappen”. Du er derefter bundet af vilkårene i tilbuddet, som du har accepteret. Tilbuddet bliver en aftale mellem dig selv og leverandøren, som præciserer, hvad der gælder for din bolig. Når et tilbud er blevet accepteret, så vil de andre leverandører, der har sendt dig et tilbud om indkvartering, modtage en besked om, at deres tilbud er blevet afvist. theZouk påtager sig ikke noget ansvar for oplysningerne i de undersøgelser eller tilbud, der er blevet videregivet via theZouk. theZouk påtager sig heller ikke et ansvar over for, om den rejsende eller leverandøren opfylder deres forpligtelser. theZouk sikrer kun, at forespørgsler og tilbud er sendt elektronisk mellem de rejsende og leverandør og omvendt, det der nedenfor kaldes "Tjenesten".

3. Enhver forespørgsel fra en rejsende, som er videregivet fra theZouk til en leverandør, er anonym. Det er kun, når en rejsende har accepteret et tilbud, at theZouk videregiver den rejsendes navn, valg af sprog og senest angivne e-mail-adresse. Som et minimumskrav, skal du registrere dit navn, sprogvalg og din e-mail-adresse for at bruge tjenesten. Disse obligatoriske oplysninger er markeret med stjerne *. Hvis du vælger at udfylde de ikke-obligatoriske oplysninger i ansøgningen om medlemskab, vil disse oplysninger også blive videresendt, men kun til leverandører, hvis tilbud du har accepteret.

4. Hvis du vælger at benytte dig af muligheden for at modtage nyhedsbreve fra theZouk, vil du modtage et nyhedsbrev, der er i overensstemmelse med de muligheder, du har valgt. Du kan opsige dit abonnement på nyhedsbrevet, når du har lyst.

5. Når du har udfyldt de obligatoriske registreringsdetaljer, vil du blive registreret hos theZouk som medlem. Det betyder, at du vil få mulighed for at sende forespørgsler og modtage tilbud fra leverandørerne. Når de obligatoriske oplysninger er blevet sendt til theZouk, vil du modtage en bekræftelse på e-mail om, at registreringen er foretaget, og at du dermed kan begynde at bruge tjenesten.

6. Du kan opsige aftalen, når du har lyst. Der er et opsigelsesvarsel på to arbejdsdage. theZouk er berettiget til at opsige aftalen - uden opsigelsesvarsel – hvormed aftalen ophører øjeblikkeligt, hvis theZouk konstaterer, at du misbruger markedspladsen eller tjenesten på nogen måde. Når aftalen er blevet opsagt, forpligter theZouk sig til at sikre, at medlemsoplysningerne ikke bliver brugt på markedspladsen. Det betyder, at medlemskabsoplysninger kan gemmes på en sikkerhedskopi for arkiveringsformål eller på anden måde i overensstemmelse med bindende lovgivning.

7. I tilfælde af, at du opdager eventuelle mangler eller fejl med tjenesten eller markedsplads, eller hvis du ønsker at foretage ændringer eller tilføjelser, er du velkommen til at kontakte theZouk.

8. Alle oplysninger fra dig til theZouk om registrering, vil blive registreret og gemt i theZouks medlemsregister i gyldighedsperioden for denne aftale. Disse oplysninger vil blive behandlet fortroligt og vil ikke blive udleveret til en tredjepart. Oplysningerne vil blive anvendt til at gennemføre aftalen. Oplysningerne vil også blive brugt som grundlag for statistik, marketing og business-analyser, men kun til theZouks interne brug.

9. Uoverensstemmelser i forbindelse med aftalen, skal afgøres ved en svensk domstol i overensstemmelse med lovgivningen i Sverige.

-------------------------------------------